Regulamin

Sklep Internetowy "REK" działa pod adresem www.sklep.zegary-dzwony.pl,
prowadzony jest przez "Rek Jerzy Jurkiewicz" z siedzibą w Szczecinie 71-023,
.ul. Chobolańska 57
NIP: 851-105-19-88.

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet oraz na ul. Kruszwicka 6.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Osoby prywatne proszone są o wpisanie znaku xxx w okienkach mających zawierać dane firmowe.
 3. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, lub Kupujący potwierdzi zamówienie telefonicznie, tel. 91 487 18 36.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
  • w przypadku płatności „za pobraniem” – najczęściej do 2 dni a maksymalnie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
  • w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – najczęściej do 2 dni a maksymalnie do 10 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.
 5. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego.
 6. W przypadku nieodebrania paczki nadanej „za pobraniem” Kupujący ponosi koszty przesyłek w obie strony.
 7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany (o ile dane będą prawidłowe). Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu.
 9. W przypadku zmiany cen lub warunków sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Kupującego telefonicznie oraz drogą e-mailową o zaistniałej sytuacji.
 10. W przypadku braku akceptacji na zmianę zamówienia Kupującego w ciągu 2 dni roboczych począwszy od chwili wysłania korespondencji drogą elektroniczną uważa się, że Kupujący nie zaakceptował ceny lub warunków mu przedstawionych.
 11. W razie braku akceptacji nowej ceny lub warunków sprzedaży, zamówienie na określony produkt lub usługę nie będzie realizowane.
 12. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone zarówno drogą telefoniczną jak i e-mailową.
 13. W razie trudności lub niemożliwości zrealizowania zamówienia niezależnych od sprzedawcy zobowiązuje się przedstawić Kupującemu do akceptacji wariantowe możliwości zmiany zamówienia, które będą odpowiadać ceną i jakością porównywalną do zamówionego produktu lub usługi. W takim przypadku Kupujący ma 4 dni robocze na akceptację wariantowej możliwości zmiany zamówienia. W razie braku akceptacji oferty wariantowej, zamówienie nie będzie realizowane zgodnie z postanowieniami.
 14. Zamawiającemu nie przysługuje roszczenie cywilno-prawne z tytułu niezrealizowanego zamówienia.
 15. Promocje: Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży. W przypadku zakupu powyżej 50 sztuk produktu istnieje możliwość negocjowania ceny.
 16. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 17. Mimo dołożenia należytej staranności w ofercie prezentowanej na www.sklep.zegary-dzwony.pl mogą pojawić się błędy, które jednak nie mogą być podstawą do podnoszenia roszczeń wobec sprzedawcy. W razie wątpliwości dotyczących naszej oferty prezentowanej kontaktować się ze sprzedawcą.
 18. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
  • przy odbiorze: należność pobiera kurier,
  • przelewem bankowym na konto sklepu.
 19. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem:
  • firmy kurierskiej OPEK ( lub DPD)
   Koszt dostawy (brutto):
   • 18 zł – w przypadku płatności przelewem (przedpłata)
   • 23 zł - w przypadku płatności „za pobraniem”
  • pocztą:
   Koszt dostawy zależny od wielkości przesyłki i nie może być mniejszy od 10 zł
 20. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
 21. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 22. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży w formie faktury VAT. W formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT
 23. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nie wpisanie lub błędnie wpisane dane w formularzu.
 24. Rezygnacja: Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować po otrzymaniu towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki, tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru po podpisaniu korekty faktury. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 25. Reklamacja: Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń, w szczególności sprawdzić stan taśm zabezpieczających Sprzedawcy, powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby dostarczającej zamówiony towar. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji". Kupujący powinien odesłać paczkę przesyłką pocztową na adres: REK ul. Kruszwica 6, 71-043 Szczecin. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać drogą e-mailową lub telefoniczną w ciągu 7 dni. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.
 26. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 27. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „REK”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.